ارتقای امنیت پورتال حکیم عباس

مدت زمان اجرای پروژه: 4 روز
نوع هدف: سایت خدماتی شخصی
هزینه اجرا: معادل حدودا 200 دلار
نحوه آشنایی مشتری با مجموعه: انجمن های تخصصی
l

 

پرپوزال:

در این پروژه، به دلیل نقص های امنیتی موجود در سرور، هکر توانسته بود شل خود را بر روی هاست این سایت آپلود کند و متعاقبا کنترل و مصرف منابع سرور را در دست گرفته بود، که پس از بررسی اولیه، اقدامات لازم جهت اسکن امنیتی سایت، پاکسازی کدها و فایل ها، و رفع آسیب پذیری ها انجام شد.

با توجه به عدم درخواست مشتری، اقدامات فارنزیک در این پروژه انجام نگردید.