وبسایت انگلیسی مینوران

تاریخ سفارش: سال 1391
مدت زمان انجام: 9 روز
سئو: پیشرفته (داخلی+خارجی)

 

پرپوزال:

این سایت که در حقیقت بخشی از یک پروژه ی چند زبانه بود، با کاربری گردشگری و توریسم توسط صفر و یک پیاده سازی گردید. همچنین بهینه سازی و سئوی داخلی سایت در کنار سئوی خارجی برای بهبود وضعیت سایت در نتایج موتورهای جستجو نیز انجام گردید