تست نفوذ و بررسی امنیتی باشگاه سپاهان

استان اصفهان
تاریخ انجام: سال 1399
استاندارد: پروسه ی تست نفوذ در این سایت مطابق با استاندارد بین المللی OWASP انجام گردید

پرپوزال:

در طی این پروژه، علاوه بر بررسی امنیتی سورس های بکار رفته در سایت، سرور سایت نیز مورد اسکن و بررسی امنیتی با حمله ی سفید قرار گرفت؛ ضمن اینکه علاوه بر بررسی امنیتی، سایت از نظر UI  و رابط کاربری نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و فایل نهایی لاگ آماده گردید