پیاده سازی و سئوی سایت جنبش سراج

به سفارش: سازمان مردم نهاد
استان البرز
مدت پشتیبانی: مادام العمر
تاریخ سفارش: 1394
هزینه سفارش: رایگان (تشکل خیریه)

پرپوزال:

این سایت بصورت چند زبانه و ایندکس آن بصورت اینتروپیج و چند زبانه طراحی و پیاده سازی گردید. سئوی و بهینه سازی داخلی و نیز سئوی خارجی نیز در لایه های مختلف برای آن انجام گردید.