پیاده سازی وبسایت شرکت زمردبار

به سفارش آقای مهندس اسفندی
استان تهران
تاریخ سفارش: سال 1396
پشتیبانی: به درخواست مشتری،بصورت مادام العمر

پرپوزال:

این سایت با توجه به نیاز مشتری، بر روی یک سیستم مدیریت محتوای منعطف پیاده سازی شده و سئوی مقدماتی تا متوسط نیز در آن انجام گردید؛ درج محتوای اولیه  نیز توسط تیم انجام شده و آموزش و راهنمایی لازم به مشتری داده شد.

پشتیبانی فنی این سایت مادام العمر و با شرایط تعیین شده ؛ پس از تحویل سایت آغاز گردید